tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Trpni glagolski pridev

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je trpni glagolski pridev

Trpni glagolski pridev je prost, neličan glagolski oblik koji služi za građenje pasiva (trpnog stanja) složenih glagolskih oblika.

Gradi se isključivo od PRELAZNIH glagola, jer označava da su subjekti pasivni, odnosno da je na njima izvršena radnja, stanje i zbivanje.

Trpni glagolski pridev zove se trpni jer su subjekti pasivni (trpe radnju);

glagolski se zove jer je od glagola, a pridev se zove, jer kao i pridevi razlikuje sva tri roda i oba broja (jedninu i množinu).

Sa enklitičkim oblicima prezenta pomoćnog glagla JESAM gradi perfekat i tad označava da su radnje, stanja i zbivanja izvršena u prošlosti na SUBJEKTU.

Jabuke su prodane.

Sa perfektom i imperfektom pomoćnog glagola BITI - gradi pluskvamperfekat (davno prošlo vreme):

Bili su već zatvoreni kad smo došli.

Sa prezentom pomoćnog glagola BITI - gradi futur II (predbuduće vreme) i tad označava uslov pod kojim će se na subjektima izvršiti neke buduće radnje.

Primer:

Ako budemo spremni - pobedićemo ih.

Sam trpni glagolski pridev je oblik krnjeg perfekta.

Često trpni glagolski pridev postane pravi pridev i onda stoji uz imenicu i označava njenu osobinu.

Primer:

Trpni glagolsi pridev od glagola PEĆI u muškom rodu jednine glasi pečen.

Ako ga stavimo ispred imenice, imamo klasičan opisni pridev. Pečen kesten je zdravo jesti.

Trpni glagolski pridev se gradi tako što se na infinitivnu, ređe na okrnjenu prezentsku osnovu dodaju nastavci: u jednini za muški rod N, EN, VEN ili T, za ženski rod NA, ENA, VENA ili TA, za srednji rod NO, ENO, VENO ili TO. U množini za muški rod NI, ENI, VENI ili TI, za ženski rod NE, ENE, VENE ili TE i srednji rod NA, ENA. VENA ili TA

Napomena:

Kod glagola na ći u trpnom glagolskom pridevu javlja se palatalizacija: K isperd E u nastavku za novi oblik prelazi u Č

Primer:

Og glagola peći infinitivna osnova je PEK i kad dodamo nastavak EN muškog roda jednine, dobijemo trpni galagolski pridev PEČEN

Pasivno stanje se pravi tako što se objekti učine subjektima:

Majka je prodala jabuke - aktivno stanje, jer je subjekat aktivan. Ali kad kažemo: Jabuke su prodane - subjekta trpi radnju.

Naša kolebanja

Često me pitaju kako glasi trpni glagolski pridev od glagola ČUTI. Ako na prezentsku osnovu ČUJE dodamo nastavak N, NA, NO, NI, NE; NA, imamo: čujen, čujena, čujeno, čujeni, čujene, čujena. Primeri: Priča je čujena; proglas je čujen; saopštenje je čujeno. "I da, tada počinje već nebrojeno puta i čujeno i viđeno – optužbe na račun Preporoda i našeg predsjednika Željka Stipića!" Međutim, ako na ifinitivnu osnovu ČU dodamo nastavak VEN, VENA, VENO, VENI, VENE, VENA, dobijemo: čuven, čuvena, čuveno, čuveni, čuvene, čuvena. Doduše, u ovom drugom slučaju trpni glagolski pridev postaje pravi opisni pridev. Primeri: Pesma je čuvena (pasiv). Ali, ako kažemo: Čuvena pesma "Srbija" Oskara Daviča je plagijat pesme Čezara Paveza „Moja Sicilija”, ČUVENA postaje pravi opisni pridev. Izbor je vaš.

 

Radni glagolski pridev

 

 

CONTACT