tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pričam Ti priču

Mlin na valjke

Autor: Petar Jokić, nastavnik

tabanovic.com

Polovnom prošlog veka u Tabanoviću radio je čuveni Stanića mlin, prvo na parnjaču, a zatim na struju.

Od rane zore ispred mlina skupljaju se konjske i volujske zaprege sa tovarima žita.

Gužva.

Dok čekaju svoj red, seljaci divane o problemima života na selu, a stoka žvaće seno.

Jednog letnjeg dana na putu do mlina sreli se gluvi čika-Belja i čiča-Pućan.

- Dobar dan, Beljo, pozdravlja Pućan!

- Bio na mlinu, veli Beljo.

- Jebem ti, Beljo ženu, našali se Pućan.

- E, odmahuje rukom Beljo, navalio narod, ne mo*š na red stići do mraka.

 

Bio sam u zatvoru

 

 

 

Contact