TABANOVIĆ

lektira, gramatika i testovi

Balkanski jezici

Autor: Petar Jokic, nastavnik

Ovo je pomalo šaljiv osvrt na razvoj bosanskog, crnogorskog i hrvatskog jezika. Prvi jezik svih Slovena zvao se praslovenski jezik. Za razliku od Grka i Latina, koji su još pre nove ere imali i pismo za svoje jezike, Sloveni su prvo pismo glagoljicu dobili tek pred kraj IX veka. Ubzo potom nastalo je i drugo pismo ćirilica, što je, ustvari, prepravljeni grčki alfabet. Taj jezik zovemo staroslovenskim jezikom. Na njemu su, uglavnom, pisane crkvene knjige, pa ga poznajemo i pod nazivom crkvenoslovenski jezik. Kako su knjige rukom pisane na pergamentu, prepisivači su nehotice, ili čak namerno unosili reči svog narodnog govora. Tako su nastale tzv. recenzije:bugarska, ruska i srpska. Najstariji sačuvani spomenik ćiriličkog pisma na srpskoslovenskom jeziku je Miroslavljevo jevanđelje s kraja XXII veka (1180). Srbi su dugo govorili jednim (narodnim) jezikom, a pisali, za većinu življa na nerazumljivom jeziku. Vuk Karadžic se zalaže da narodni jezik postane i književni jezik Srba. U tom poduhvatu pomaže mu Slovenac Jernej Kopitar, Ðuro Daničić, Petar Petrović - Njegoš i Branko Radičević. Međutim, nailazi na oštar otpor, naročito crkvenih veledostojnika. Na Bečkom književnom dogovoru 1850. Srbi i Hrvati udaraju temelje zajedničkom srpskohrvatskom jeziku. Tadašnje Muslimane, sadašnje Bošnjake niko nije ni pitao, jer su službeno mogli biti samo Srbi i Hrvati. Na Crnogorce se gledalo kao na geografsko ime naroda poput Šumadinaca ili Mačvana. Doduše, Crnogorci se u to vreme izjašnjavaju kao Srbi (vidi kako se izašnjava Njegoš). U Beču je dogovoreno da se zajednički jezik temelji na štokavskom narečju (otpalo je kajkavsko i čakavsko narečje), istočno-hrcegovačkom i šumadijsko-vojvođanskom govoru i ijekavskom izgovoru - otpali su ekavski i ikavski izgovor starog jata ?. Da je to dobro bilo, evo primera: U ekavici imamo imenicu mesto i pridev mesni; u ijekavici imenica mjesto, i pridev od nje mjesni. U našem jeziku imamo i imenicu meso i od nje pridev mesni. Prema tome, stvarno smešno zuči sintagma: Mesni odbor SNS-a kad istovremeno imamo i sintagmu mesni narezak. Još gore je sa ikavicom. U jednoj hecegovačkoj varošici Ero sa sinom doterao seno na pazar. Dolazi jedan Dalmatinac, pa pita: "Koja je cina sina?" Ero, odgovori: "Sina ne prodajem! - i zavrnu brk. I da skratim priču od Bečkog dogovora prvo su ustknuli Srbi iz Srbije, jer su ekavci. Našli su zaškoljicu u tome da Vuk napiše pravilo kad se izgovara ije, a kad je, što ovaj nije mogao, pa je uz ijekavicu priznata i ekavica. Kad je reč o bosanskom, crnogorskom i hrvatskom jeziku, koji su se razvili iz srpskog, trudim se da budem maksimalno objektivan. Izvorno gledano današnji službeni hrvatski jezik nije jezik Hrvata. To je Vukov jezik. Pravi Hrvati govoril i su ili još govore kajkavskim dijalektom i ekavicom i ikavicom: "Kaj delaš, decki?" Ili: "Ća pizdiš kad nisi iz Splita!" Bosanski jezik imenom cilja na unitarnu BiH, a tamo postoje još i Srbi sa srpskim i Hravati sa hrvatskim jezikom. Ono što Bošnjaci nisu hteli u bivšoj Jugoslaviji, sad hoće u BiH. Kad je reč o zvaničnom crnogorskom jeziku, nisam dobro informisan, ali ako su ozvaničili narodni govor, onda oni stvarno imaju pravo na posebnost. Služio sam tamo vojsku i teško sam se sporazumevao. Dođem ja u kafanu. Ide konobarica i kaže: "Oli rakiju ili lozu?" Sad ono rakiju sam odmah "preveo", lozu malo teže, a ono "Oli" nikako. Raspitam se kod Crnogoraca u bateriji i oni mi objasne: "oli" na srpskom: znači "Hoceš li". Nije čudno što ih bije glas da su lenji. Naravno, ne poričem ja nijednom narodu pravo na svoj jezik, veru i kulturu. Negde sam pročitao da u svetu ima skoro 7.000 živih jezika. Kažu ima slučajeva da jednim jezikom govori nekoliko ljudi, pa kad oni umru, umre i njihov jezik. U nas na brdovitom Balkanu za pohvalu je što desetak miliona ljudi još u ranom detinjstvu postaju poliglote. Ovaj trend rađanja novih jezika vešto je iskoristio jedan kafedžija na tromeđi BiH, Srbije i Hrvatske, pa je u kafani istakao sledeći CENOVNIK:

Kafa - 50 dinara

Kava - 100 dinara

Kahva - 150 dinara

Hrvati su otišli još dalje, pa srpske filmove titluju na hrvatskom jeziku. U Prijepolju se odlažu sudska ročišta, jer nema prevodioca za bosanski jezik. Dakako, pravo na prevodioca za bosanski jezik obilno koriste i Srbi kad im ide u prilog da odlože parnicu.

Bio sam među prvim za promenu sistema, za demokratiju, a sad vidim da sam pogrešio.

Sokrat o demokratiji

Zašto će demokratija platiti?

Demokratija će platiti što će odgovarati svima. Siromasi će hteti imovinu bogatih, a demokratija će im to dati. Mladi će hteti biti uvažavani kao stari, a žene će hteti biti kao muškarci. Demokratija će im to dati. Stranci će hteti prava starosedelaca. A demokratija će im to dati. Lopovi i prevaranti će hteti državne funkcije, a demokratija će im to dati. A kad lopovi i prevaranti konačno demokratski preuzmi vlast, jer kriminalci i zločinci teže za moći, nastaće gora tiranija nego za vreme koje monarhije i oligarhije.

Mapa sajta

 

 

 

CONTACT