tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Kineski zabavni test ličnosti

Autor: Petar Jokić

Odvoj samo 3 minuta i pokušaj – zaprepastiće te.

Nemoj unapred da čitaš.

NAPOMENA: Kad dođeš do tačke da moraš da biraš imena, obrati pažnju, da su to ljudi koje trenutno poznaješ

Čitaj samo po jedan red – nemoj čitati unapred, inače nije zanimljivo.

Uzmi olovku i papir.

KRENI SADA! Prvo ispiši brojeve od 1 do 11 u jednom redu od gore na dole.

Onda napiši pored 1. i 2. dva broja (od 1 do 11) koja god želiš.

Pored 3. i 7. napiši imena osobe drugog pola.

Pored brojeva: 4, 5. i 6. - napiši bilo koje ime (od prijatelja ili iz porodice)

Pored brojeva: 8, 9, 10. i 11. - napiši naslov neke pesme

Sada zamisli želju.

Zapiši je - - -

I sada dolazi ključ za igru:

Treba tolikom broju ljudi, koji je na poziciji 2, da ispričaš igru.

Osobu koja se nalazi a 3. poziciji voliš.

Osobu pod brojem 7 gotiviš, ali nekako ne uspevaš.

Najviše BRINEŠ za osobu pod 4.

Osoba pod 5 te vrlo dobro poznaje.

Osobo pod 6 je tvoja srećna zvezda

Pesma pod brojem 8 najbolje se uklapa uz osobu pod brojem 3.

Naziv pesme pod brojem 9 je pesma za osobu pod brojem 7

Pesma pod brojem 10 najbolje pokazuje tebe.

Pesma pod brijem 11 pokazuje, kako razmišljaš o životu.

Ispričaj ovo kolegama gde si našao:

www.tabanovic.com

Ispuniće ti se želja. Prilično čudno, ali izgleda da funkcioniše.

 

CONTACT