Tabanović - Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred
tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

OŠ «Vuk Karadžić»

Šabac, I.O. M. Pričinović

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

Šifra - - - -februar, 2011.

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Redni brojZADACIPoeni
1.Koja glasovna promena je izvršena u augmentativu imenice ZEC?.
 • Odgovor: - - - -
1
2.Od koje glaovne promene se odstupa u primeru BOLNICA?
 • Odgovor: - - - - .
1
3.Podvuci sufikse (tvorbene nastavake) u sledećim rečima:
 • PEVAČ, JAGNJEŠCE, GLEDAOCI
1
4.Odredi sledeće glagole prema glagolskom vidu:
 • Ući - - - -voleti - - - -.izaći - - - -
1
5. Napiši nazive podvučenih glagolskih oblika:
 • Donesite sveske! - - - -
 • Ako budeš znao, dobićeš peticu - - - -
 • Ide putem skačući - - - -
1
6.Napiši koja glasovna promena se javlja u deminutivu imenice KRUG?
 • Ovde napiši odgovor - - - -
1
7.Odredi vrste podvučenih reči u primeru
 • Sa mnom, pak, nemoj se šaliti:
 • а) sa: - - - - b) pak: - - -
 • c) nemoj: - - - - d) se: - - - -
1
8.Rečenica: Knjige se mnogo čitaju po svojoj osobenosti je:
 • A) pasivna, B)nepotpuna , C) bezlična, D) željna
 • Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!
1
9.U sledećoj složenoj rečenici uspravnom crtom obeleži granicu između predikatskih rečenica i podvuci zavisne rečenice:
 • Vratio sam se da uzmem knjigu koju sam zaboravio
1
10.Reči: AVLIJA, PENDŽER, JASTUK u srpski jezik su ušle iz - - - jezika i zato se nazivaju - - - -
 • Popuni prazna polja tačnim odgovorima
1
11.Akcentuj sledeće reči:
 • Bog, pod (predlog), pod (imenica), luk (povrće), grad (led)
1
12.Prepiši pisanim slovima sledeću rečenicu i ispravi četiri greške:
 • Reko sam da bi mogli i nas dvoica da se podpišemo.
 • - - - - -
1
13.Napiši koja stilska figura se javlja u sledećoj rečenici
 • Bele koke ispod strehe vire.
 • To je - - - -
1
14.Podvučen objekat zameni zavisnom rečenicom, a da se smisao ne izgubi
 • Gledam dečiju igru.
 •  
1
15. U primeru Rekao sam vam da se u selu plaše vukova. Precizno odredi funkciju podvučenih reči:
 • a) vam - - - -.b) u selu - - - -
 • vukova. - - - -
1
16.U sledećoj rečenici podvuci gramatički subjekat:
 • Naš brod izgradili su radnici iz Beograda.
 •  
1

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za šesti razred

 

Orlovi rano lete

 

Test iz pravopisa

 

Test iz gramatike za sedmi razred

 

Imeničke i pridevske zamenice

 

 

CONTACT