tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pravopis

Pisanje imena vasionskih tela

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Imena vasionskih tela i sazvežđa pišu se velikim početnim slovom

Merkur, Jupiter, Orion, Severnjača, Andromeda, Mars itd.

Ako se ime sastoji od više reči, samo se PRVA piše velikim početnim slovom

Halejeva kometa, Kumova slama, Velika kola, Mali medved, Južna kruna itd.

Imenice ZEMLJA, SUNCE, i MESEC pišu se velikim početnim slovom samo kad označavaju nebeska tela. U svim drugim slučajevima pišu se malim početnim slovom.

Primeri:

Poznato je da se Zemlja okreće oko Sunca, a da je Mesec njen prirodni satelit.

ALI:

Nigde ga nema kao da je u zemlju propao.

Ne mogu da gledam, pada mi sunce u oči.

Kad je pun mesec, narod veli, izlaze veštice i vampiri.

Dan je lep, sija sunce.

Naravno, ako se ove imenice nađu na početku rečenice, pišu se velikim početnim slovom, jer rečenica počinje velikim slovom, a završava se: tačkom (.), upitnikom (?) ili uzvičnikom (!).

Novosti u novom Pravopisu srpskog jezika:

  • 1. Pridev sveti sad se obavezno piše početnim velikim slovom: Sveti Sava, Sveti Jovan, Sveti Nikola itd.
  • 2. Imenica ulica ispred naziva uvek početnim velikim slovom: Ulica Masarikova, Ulica Branka Radičevića, ali Masarikova ulica.
  • 3. Sad se naizgled, sraskida, zauzvrat isključivo pišu sastavljeno.
  • 4. Mini-suknja je sad polusloženica sa crticom.
  • 5. Dubleti: Po novom pravopisu skraćenica za metar (m) može sa tačkom ili bez nje, uzvik ajoj, ili a-joj, imenica mnenje, kao jedna reč, ili mne-nje kao polusloženica, a crticom piše se hteo-ne hteo, a bez crtice: radio ne radio, itd.
  • 6. Nema više zareza, ima samo zapete!

 

Pisanje rečce NE uz glagole!

 

Pisanje suglasnika J

 

CONTACT