tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Vrste i funkcija zavisnih rečenica

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Pažljivo pročitaj zadatak i dobro razmisli pre nego što odgovoriš. Nije dopušteno precrtavati već upisan odgovor, jer se u tom slučaju nov ne priznaje.

Kontrolni zadatak za VIII razred: vrste i funkcija zavisnih rečenica

Šifra - - - 5. mart 2012. grupa A

 • U sledećim rečenicama tvoj zadatak je da podvučeš zavisnu rečenicu, napišeš kojoj vrsti pripada i odrediš njenu funkciju.
 • 1. Marko je video da voda izvire.
 • a)vrsta - - -
 • b) funkcija - - - - 1+1
 • 2. Mama me je pitala gde sam sinoć bila.
 • a)vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 3. Idem u Šabac da kupim cipele.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 4. Kiša je tako jako padala da je potopila njive i dvorišta.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 5. Deca su našla gnezdo koje je bilo srušeno
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 6. Dule je otišao gde se deca igraju.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 7. Čim napišem zadatak, idem na spavanje.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 8. Pobedili su nas zato što su bolje igrali.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 9. Proveli smo popodne na utakmici kako smo i planirali.
 • a) vrsta - - -
 • .b) funkcija - - - 1+1
 • 10. Ako naučiš gramatiku, dobićeš peticu.
 • a) vrsta -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 11. Iako je voda bila hladna, momci su se kupali u reci.
 • a)vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1

Kontrolni zadatak za VIII razred: vrste i funkcija zavisnih rečenica

Šifra - - - 5. mart 2012. grupa B

U sledećim rečenicama tvoj zadatak je da podvučeš zavisnu rečenicu, napišeš kojoj vrsti pripada i odrediš njenu funkciju.

 • 1. Ko popravlja automobile, dobro zarađuje.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - -1+1
 • 2. Đaci su uze loptu koja je bila perobušena.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 3. Pošto večeram, idem na igranku.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 4. Marko nije došao jer je povredio nogu.
 • a) vrsta - - - .
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 5. Vetar je tako jako duvao da je lomio grane.
 • a) vrsta - - - .
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 6. Na ekskurziji smo bili gde je Desanka Maksimović učila školu.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 7. Sinoć smo išli u grad da gledamo najnojiji film.
 • a) vrsta - - - -
 • b) funkcija - - - - .1+1
 • 8. Marko trči kao da ga vetar nosi.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 9. Ako bežiš od dobra, upašćeš u zlo.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 10. Premda je na semaforu bilo crveno, on je prešao ulicu.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1
 • 11. Vera je osećala da je boli ruka.
 • a) vrsta - - -
 • b) funkcija - - - 1+1

Mapa sajta

 

 

 

 

 • Ocene: od 0 – 5 nedovoljan (1)
 • Od 6 – 10 dovljan (2)
 • Od 11 – 15 dobar (3)
 • Od 16 – 19 vr. dobar (4)
 • Od 20 – 22 odličan (5)
CONTACT