tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pričam Ti priču

Car i republika

Autor: Petar Jokić

tabanovic.com

Bio jedan car, pa imao šest sinova i dve kćeri. Čim je stupio na presto, zabranio je religiju i podanicima odobrio da ga proglase za doživotnog Boga. Njegovo carstvo nije bilo veliko, ali je bilo priznato u celom svetu. To nije bilo po volji moćnijem caru sa Istoka, koji je pokušavao da ga sruši, ali je bio u zavadi sa još moćnijim imperatorom sa Zapada. Car iz naše priče bio je lukav i mudar, pa se priklonio imperatoru sa Zapada. Ovaj ga je zato bogato nagrađivao bespovratnim kreditima. Država našeg cara je cvetala; nicale su fabrike po njegovoj volji, bez obzira da li će imati šta da rade, tako je u jednom vinogorju nikla tvornica železa, jer je car od nekog čuo da u grožđu ima gvožđa. Da bi učvrstio vlast, podelio je zemlju sinovima i kćerima na šest kraljevina i dve kneževine. Podanici su bili srećni i zadovoljni, svi su bili zaposleni, niko ništa nije radio. U znak zahvalnosti širom carstva organizovane su paganske svečanosti, i ko zna dokle bi to trajalo da se car jednog dana ne razbole i umre. Među sinovima i kćerima nasta neopisiva svađa oko carske stolice. Problem je rešen bratoubilačkim ratom koji je besneo nekoliko godina sve dok onaj ipmerator sa Zapada ne udari rukom u sto i reče: Od danas će kraljevine i kneževine biti carevine, pa vladajte u svojim atarima. Ovu reč je najteže primio carev najlepši i najmiliji sin. Vlado je još desetak godina u razrušenoj kraljevini, sada maloj carevini. Da bi učvrstio vlast, vratio je zemlju seljacima koju je njegov otac oteo, ali ga to nije spasilo. Gladan i jadan puk jedne večeri uhvati novog cara na spavanju i baci ga u tamnicu gde je proveo nekoliko godina, a onda i on umre. Tako je od carevine postala republika. Narod izabra novog vladara, lepog i rečitog, ali nedovoljno hrabrog i odlučnog, pa sam napusti presto. Sad na vlast dođe jedan filozof. Stvari krenuše na bolje. Plate su sa 5 maraka skočile na 250 maraka. Međutim, novi vladar imao je jednu manu: ništa nije naučio od prethodnih vladara, pa je za ostatke prethodnih režima bio laka meta - ustreli su ga u po bela dana. Za njegovog nasledika narod izbra jednog manekena. On je bio promućurniji i počeo je malo levo - malo desno; tako je vlado nekoliko godina. Toliko se osilio da je, pun sebe, raspisao prevremene izbore i izgubio. Narod je iz inata (inat je glavna osobina ovih ljudi) - izabrao demagoga. Ovaj je i dan danas na vlasti. Desna ruka su mu dva vezira - "sin" i "posinak" Sin je prava atrakcija na političkoj sceni - govori istinu: u kampanji za nove prevremene izbore od naroda traži još veću podršku, a obećava da će biti gore i teže, ali samo ovu godinu, a onda će da procvetaju ruže. Za godinu i po njegove vladavine plate su realno pale, jer sve je skuplje zbog većeg poreza; o penzijama ne treba ni govoriti - pišu se nova rešenja gde se one smanjuju, a od stare sirotinje još se traži da se razlika iz prethodnih godina vrati. Međutim, narod izabra baš njega, prepuštajući mu apsolutnu vlast, tako ova mala republika opet posta carevina. Sutradan osvanu lep sunčan prolećni dan; cvrkuću ptice, zuje pčele i bumbari na tek rascvetanim kajsijama i breskvama...

 

 

Četiri kučeta

 

 

CONTACT