TABANOVIĆ

lektira, gramatika i testovi

Potencijal - mogući način

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je potencijal?

Potencijal je složen, ličan glagolski oblik koji kazuje samo mogućnost da će se radnja - izvršiti u budućnosti, posle govora o njoj. Ovim glagolskim oblikom, dakle, označava se mogućnost, želja, namera i uslov da se njime označene radnje realizuju:

Mogućnost:

U Srbiji nema ničega što bi iznenadilo mene.

Želja:

Učenici su rekli da bi rado pošli na izlet.

Namera:

Da bih kupio nove cipele, idem u grad.

Uslov:

Kad bih imao novca, kupio bih auto.

Napomena

Ovaj glagolski oblik u uslovnim rečenicama zove se kondicional (pogodbeni način).

Pripovedački potencijal

označva već realizovane radnje u prošlosti, pre vremena govora o njima.

Primer:

U sred razgovora Ana bi ošinula svoga konja i odjuril do samog kraja puta, a zatim bi se vraćala korakom.

Iz ovog primera jasno se, bez sumnje, vidi da su radnje iskazane oblikom potenijalom realizovane pre govora o njima, i tu je on u kategoriji relativa sa značenjem koje imaju glagolska vremena.

Gnomski - poslovični potencijal

Primeri:

Da nije vetra, pauci bi premrežili nebo.

Da budala zna da je budala, dvije bi pameti imala.

Da zna luda šta je gruda, ne bi jela surutke.

Potencijal se gradi od aorista pomoćnog glagola BITI i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja, ali se u trećem licu množine koristi isti oblik glagola BITI kao za treće lice jednine.

Primer:

Ja bih kupio

Ti bi kupio

On bi kupio

Mi bismo kupili

Vi biste kupili, i

Oni bi kupili, a NE biše kupili.

Zadatak:

U sledećem tekstu nađi oblike potencijala i odredi njegovo značenje!

Mića reče: - Da si ti bio dobar vojnik i doveo borbu do kraja, ja sad ne bih morao da se borim za sina kojeg još nemam...

U jedno od najprijatnijih doba godine, skoro preko noći, rascvetao bi se u bašti kraj naše kuće crni sljez...(Ćopić: Bašta sljezove boje)

 

Prezent - ovde

 

Imperfekat - ovde

 

 

 

CONTACT