tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Imperativ - zapovedni način

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je imperativ?

Imperativ je prost, ličan glagolski oblik kojim izričemo zapovest da se radnja izvrši. On može biti izrežen kao zapovest: Zatvori prozor!; molba Molim te zatvori prozor!; želja iskazana pomoću rečce da i prezenta: Hoću da zatvoriš prozor!; stroga zapovest: Smesta zatvori prozor!; ili pomoču rečce da i perfekta: Odmah da si zatvorio prozor! Imperativ se gradi tako što se na infinitivnu osnovu daodaju nastavci za:

1. lice jednine nema (ne možemo sebi zapovedati)

2.lice jednine I ili J (peci, pričaj)

3. lice jednine nema (ne možemo zapovedati licu van govrne situacije)

1. lice množine MO, IMO ili JMO (radimo, pecimo, pričajmo)

2. lice množine TE (radite, ljubite) ITE (pecite) ili JTE (pričajte)

3. lice množine nema (ne možemo zapovedati licima van govrne situacije).

Doduše, trećem licu jednine i trećem licu množine može se izreći posredna (indirektna) zapovest pomoću prezenta i rečce neka: On neka dođe na utakmicu! Imerativ je, dakle, način pošto radnje ne moraju biti realizovane čak i kad je u pitanju stroga zapovest.

Primer:

Nastavnik: Ibro, odmah zatvori prozor! Ibro: - neću!

Sibilarazicija u imperativu

Kod glagola koji se završavaju na ći javlja se glasovna promena sibilarizacija po kojoj zadnjonepčani suglasnik K u nastavku za novi oblik reči ispred I prelazi u zubni - C.

Primer:

Infinitivna osnova od glagola PEĆI glasi pek+i = PECI

Gnomski - poslovični imperativ

Primeri:

Ispeci, pa reci!. Tri puta meri jedanput kroj (seci). Pusti petla na prag, on se maši grede. Čini dobro, ne kaj se, čini zlo, nadaj se.

Pripovedački imperativ

oznčava radnju koja se izvršila u prošlosti, on je sinonim za pripovedački aorist, prezent i krnji perfekat, pa se u kongruenciji sa njima izgubio u savremenom jeziku.

Primer:

Dok je on bežao uz brdo, a Marko poteci, pojuri za njim. Pripovedački imperativ je uvek u 2. licu jednine.

Prezent

 

Imperfekat

 

 

 

CONTACT